Stronger People vet at en bedrift ikke er sterkere enn sitt svakeste ledd. Vi hjelper derfor bedrifter med å finne de riktige ansatte med den rette kompetansen for å dekke behov som oppstår. Vi kan levere dyktige fagfolk gjennom rekruttering eller innleie, eller være et hjelpende ledd i interne rekrutteringsprosesser ved hjelp av erfarne HR-konsulenter, personlighetsanalyser og solide rekrutteringsrutiner. Dette gjør også at bedriften får mer tid til å fokusere på det de kan best!

Stronger People tilbyr også en rekke tjenester for at din bedrift skal lykkes med et godt HR- og personalarbeid, samt treffe kravene som i dag stilles i henhold til norsk standard. Medarbeiderne er bedriftens viktigste ressurs og det kommer stadig nye lover og regler som omfatter de ansatte og deres rettigheter. Det er derfor viktig at medarbeiderne blir godt ivaretatt og at du som leder gjennomfører oppdaterte og lovpålagte prosedyrer. Vi tilbyr alt fra rådgivning og bistand i enkeltsaker, til å fungere som et eksternt HR-kontor.

Paulsrud Gruppen AS og Stronger People har innledet et tett samarbeid til det beste for våre kunder.

Tjenester

HR/Personal

Vi kan tilby bistand til å utføre de aller fleste type arbeidsoppgaver innen personell, lønn og HR. Trenger du avlastning i en periode, eller outsource deler av HR oppgavene, hjelper vi deg med dette.

Evne- og personlighetstester

Vi hjelper deg med å finne de beste kandidatene og styrke den eksisterende arbeidstokken ved bruk av anerkjente evne- og personlighetstester. Gjør en grunnleggende vurdering av din organisajons kompetanse i alle ledd.

Rekruttering

Rekrutteringen er et eget fag og det handler ikke bare om det er «lett eller vanskelig» å få gode søkere og kandidater. Vi kan hjelpe deg i alle faser ifm rekruttering av nye faste stillinger. Vi tilbyr våre tjenester time for time eller til fast avtalt pris. Du bestemmer selv hvor mye bistand du ønsker fra oss!

Innleie

Stronger People har et stort nettverk med kandidater både lokalt og nasjonalt. Vi kan tilby fagfolk innen alle bransjer. Hos oss er du velkommen til å leie inn dyktige fagfolk for prosjekter, oppdrag og langvarige kontrakter.

Interimledere og interimeksperter

Stronger People kan tilby din virksomhet nøkkelkompetanse på kort varsel. Vi kan tilby ledere og eksperter innen flere bransjer og fagfelt. Stronger People formidler midlertidige oppdrag på de fleste avtaleformer. Ta kontakt for uforpliktende tilbud og mer informasjon om hvordan Stronger People kan hjelpe til med nødvendig kompetanse.

Executive search

Gjennom Executive Search hjelper vi våre kunder å ansette ledere som har best forutsetninger til å nå deres mål og visjoner og bygge sterk kultur. Våre konsulenter har ledererfaring fra ulike bransjer og forstår de utfordringer som dagens ledere møter i hverdagen. Vi verdsetter åpenhet og kommunikasjon høyt og jobber kontinuerlig for å gjøre prosessene våre mer likeverdige og inkluderende

Våre portaler