Pakker for evne- og personlighetstester

Er dine ansatte sterke nok for 2022?

Når testet du din organisasjon sist? Har organisasjonen tilstrekkelige evne og kompetanse til å takle den stadig tøffere konkurransen? I dag testes mange ansatte med evne- og personlighettester for å kartlegge organisasjonens kompetanse hva gjelder personlige egenskaper, styrker og svakheter. 

Vi tilbyr følgende pakker:

Grunnleggende evne- og personlighettester ved nye ansettelser

Denne pakken gir deg som arbeidsgiver verktøy for å finne de beste hodene

Evne- og personlighettester av eksisterende ansatte

Pakken passer ypperlig for å kartlegge både styrker og svakheter hos de ansatte man allerede har for å bygge videre på deres kompetanse.

Dybdetester av ledere og eksperter

Pakken er tilpasset for å styrke og utvide evnene hos de som har ledelse- og ekspertroller i bedriften.