Juridisk bistand

 Juridisk bistand tilbys innen følgende områder:

 • Arbeidsmiljøloven
 • Omorganisering
 • Virksomhetsoverdragelser, fusjon/fisjon
 • Forhandling ved oppsigelse, avskjed eller permittering
 • Nedbemanning 
 • Rasjonalisering og  driftsinnskrenkning
 • Sluttpakker
 • Veiledning om oppfølging av sykefravær
 • Varsling etter arbeidsmiljøloven
 • Ferieloven
 • Folketrygdloven
 • Forsikringsordninger
 • Kontraktsrettslige spørsmål
 • Innleie
 • Erstatning og ansvar ved yrkesskade, person- og tingsskade
 • Trakassering eller diskriminering
 • GDPR og andre personvernsreguleringer

adult-analyzing-black-and-white-1342484_optimized

Juridisk bistand kan tilbys som en del av våre HR-tjenester sammen med bistand fra din HR-konsulent.